Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark

GDPR
GDPR

Personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

Jarl Securities värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Jarl Securities behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av dessa avtal. Behandling sker också i direktmarknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler och regler som är specifika för finansiell verksamhet. Alla ansökningar till Jarl Securities behandlas och sparas för framtida potentiella vakanser. Om en kandidat inte önskar få sina uppgifter sparade, vänligen kontakta ansvarig på nedan emailadress.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i ett eventuellt framtida koncernförhållande där Jarl Securities kan komma att ingå samt hos såväl nationella som internationella bolag som utgör biträden till Jarl Securities. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd.

Behandlas dina personuppgifter av Jarl Securities har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Jarl Securities behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad.

GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter. Har du ytterligare frågor om Jarl Securities personuppgiftshantering eller våra policyer som styr verksamheten kan du kontakta oss på gdpr@jarlsecurities.com.