Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark
Wilson

Kommentar: Bud på Wilson

11 apr 2018

På morgonen meddelar det amerikanska bioteknikbolaget Alexion Pharmaceuticals att bolaget lagt ett kontantbud på Wilson Therapeutics motsvarande 232 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på 70 procent jämfört med stängningskurs den 10 april.

Ett oberoende utskott i Wilsons styrelse har enhälligt rekommenderat budet. Ägare med motsvarande ungefär 66 procent av kapitalet har gjort åtaganden att under vissa villkor acceptera erbjudandet. Enligt utskottet är erbjudandet ett resultat av en konkurrensutsatt process som initierats av styrelsen efter att en icke bindande intresseindikation erhållits från annan part i början av 2018. Den breda acceptansen bland Wilson större aktieägare talar för att budet kommer att gå igenom.

Wilson Therapeutics har nyligen inlett en fas III-studie för behandlingen WTX101 mot Wilsons sjukdom, efter lovande resultat i tidigare kliniska studier. Vi bedömer att budet är bra givet å ena sidan starka kliniska resultat hittills, konkurrenskraftiga egenskaper hos WTX101 i form av biverkningsprofil och enkel administrering och ett stort kvarstående medicinskt behov hos patienter med Wilsons sjukdom, och å andra sidan att det återstår att bekräfta effekt i den pågående jämförande fas III-studien innan ett möjligt marknadsgodkännande.

Budet motsvarar en värdeökning på knappt 200 procent sedan Analysguiden inledde bevakning i maj 2017. Förvärvsaktiviteten inom biotekniksektorn har ökat under 2018 med Sanofis köp av Bioverativ för 11,6 miljarder USD och Celgenes köp av Juno för 9 miljarder USD som de största affärerna. Budet på Wilson visar på ett intresse även för europeiska bolag och bör kunna gynna sentimentet för andra svenska bolag i sektorn.