Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark

9R4A9388

Säljsida – Företagsförsäljningar

Vårt M&A-team fokuserar på försäljning av nordiska bolag med primärt fokus på små- och medelstora transaktioner. Jarl Securities har genomfört processen ett flertal gånger och upparbetat en stor erfarenhet och lärdom för att undvika de potentiella misstag som alltför ofta händer i en säljprocess. Vi vet även hur affärspotentialen ska förmedlas och presenteras, hur potentiella köparna ska väljas och bemötas, hur villkoren ska förhandlas och hur en transaktion avslutas.

Hur vi skapar värde

  • Lyfta fram och förmedla affärspotentialen till potentiella köpare
  • Tillsammans med skatteexperter ta fram en effektiv struktur för försäljningen
  • Identifiera potentiella köpare och analysera deras respektive motiv för att förvärva verksamheten
  • Sätta rätt förväntningar genom att tidigt bedöma förväntat pris och villkor i en försäljningsprocess
  • Genomföra kommersiell och finansiell due diligence
  • Ge rådgivning om strukturella och legala dokument (i samråd med en legal rådgivare) kring avsiktsförklaring (LOI), aktieöverlåtelseavtal (SPA) samt aktieägaravtal (SHA)
  • Koordinera due diligence-processen, datarummet samt Q&A-hantering
  • Producera ett professionellt, sammanhängande och tydligt presentationsmaterial om verksamheten, marknaden samt historisk och prognostiserat finansiellt utfall
  • Öka sannolikheten att slutföra affären genom rätt förberedelser, behålla fokus genom transaktionen och att dedikera seniora resurser i processen