Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark

Untitled879

M&A-rådgivning

Det finns många anledningar till att förvärva, fusionera eller avyttra en verksamhet. Successionsfrågor, behov av en mer spridd ägarstruktur, realisering av kostnadssynergier och ökade möjligheter till korsförsäljning är några exempel. Jarl Securities särskiljer sig från andra rådgivare genom att agera som en långsiktig finansiell och strategisk partner till våra kunder. Vi är stolta över vårt öppna och entreprenöriella förhållningssätt och att vi stödjer våra kunder genom hela processen.