Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark

GlobalScope

Globalscope

Jarl Securities är medlem i Globalscope, ett ledande internationellt nätverk av corporate finance-rådgivare som arbetar globalt för att stödja sina kunder i såväl inhemska som internationella transaktioner.

Nätverket grundades 1987 när en liten grupp av entreprenöriella corporate finance-rådgivare gick samman för att stödja kunder i gränsöverskridande transaktioner. Vi har nu 55 medlemmar på alla kontinenter i 46 länder från Kalifornien till Peking. Vi arbetar med framgångsrika entreprenörer, företagsledningar i privata och offentliga företag samt riskkapitalbolag.

Vårt fokus ligger på corporate finance-tjänster och att hantera de olika frågor som uppstår i förverkligandet av bolagens strategier oavsett om detta är genom förvärv, avyttringar, försäljning, omstruktureringar, sammanslagningar eller internationella samriskföretag.

Genom Globalscope har vi en global närvaro i alla världsdelar och betydande internationell industrierfarenhet vilket ger oss möjlighet att stödja och rådgöra våra kunder över hela världen. Globalscope har agerat rådgivare vid över 600 transaktioner på alla världens kontinenter.

Jarl Securities Globalscope