Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark

Analys Precise Biometrics: Inget lyft förrän år 2020

14 feb 2019

Precise Biometrics fjärde kvartal 2018 belastades med 5,4 miljoner kronor i omorganisationskostnader. Den...

Analys, Verisec: Plattform för framtiden

14 feb 2019

Verisec har lång erfarenhet av digitala identiteter och informa­tionssäkerhet. Bolaget är väl...

Analys Serneke: Bygg tillbaka igen, men fokus på Karlastaden

13 feb 2019

Q4 2018-rapporten visade att Serneke Bygg är på banan igen med en rörelsemarginal över 3 procent. Till...

Analys, Coor: Marginalpress från nya kontrakt

13 feb 2019

Coor lämnar sin rapport för det fjärde kvartalet 2018 den 21 februari. Ericsson-kontraktet som...

Analys, Gunnebo: Det finns positiva signaler

12 feb 2019

Gunnebos rapport för det fjärde kvartalet uppvisade ett justerat resultat och omsättning som var något...

Analys, Kancera: Avtal och nya studier

11 feb 2019

Förberedelserna inför kommande kliniska studier med KAND567 avseende behandling efter hjärtinfarkt går...

Analys Lammhults: Stark export, något svagare i Sverige

6 feb 2019

Lammhults rörelseresultat för Q4 2018 påverkades kraftigt av avyttringen av Ire och Voice, men detta var...

Analys, NeuroVive: Stärker kassa inför ökad klinisk aktivitet

23 jan 2019

NeuroVive gör en företrädesemission på 123,8 MSEK, främst i syfte att finansiera kliniska studier för...

Eq Research Serneke: Bra fastighetsaffärer- fokus på entreprenadresultat

23 jan 2019

En reavinst på cirka 275 miljoner kronor från Säve-fastigheterna lyfter Sernekes resultatet i Q4 2018....

Analys Gunnebo: Bättre läge utan Frankrike

16 jan 2019

Gunnebo har en hel del att bevisa. Tillväxten har varit svag och lönsamheten lider. Bolaget har avyttrat...

Analys, Annexin: Bakslag i preklinik försenar

7 jan 2019

En genomgång av tidigare genomförda prekliniska säkerhets-studier visar att Annexin behöver göra...

Analys, Saniona: Julklapp från Mexiko

19 Dec 2018

Positiva toplineresultat från fetmastudie kan bana väg för lansering av Tesofensine i Mexiko och...