Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark
CatCap Munich

CatCap och Jarl Securities går samman

13 jun 2018

CatCap och Jarl Securities går samman

CatCap, ett av de ledande företagen inom M&A-rådgivning i Tyskland, förvärvar aktiemajoriteten i Jarl Securities. CatCap tar därmed sitt första steg i att etablera sig internationellt. De båda företagen förenas nu i en gemensam vision att leverera investment bankingtjänster av högsta kvalitet till företagskunder.

Vi har sedan länge varit aktiva i nätverket Globalscope som har 55 medlemmar i 44 länder. Men för oss är Sverige och Norden så viktiga marknader att vi nu väljer att gå samman med Jarl Securities som är en av de ledande firmorna inom bland annat e-handel, tech och industri. Vi har samma fokus och arbetssätt vilket gör att affären är rätt på flera plan”

 

Michael Moritz, VD och partner för CatCap.

Två tredjedelar av de transaktioner som CatCap har genomfört har varit internationella. CatCap har redan idag en internationell räckvidd genom sitt Globalscope-nätverk med 55 partners i 46 länder. Till följd av de skandinaviska marknadernas betydelse har CatCap beslutat sig för att etablera en egen lokal närvaro i regionen genom förvärvet av Jarl Securities.

Genom samgåendet med Jarl Securites har CatCap nu funnit den ideala lokala samarbetspartnern. I likhet med CatCap är även Jarl Securities en del av Globalscope-nätverket. Jarl Securities är ett snabbväxande företag med ett stark track-record inom M&A-transaktioner av teknologi-inriktade företag inom e-handel, mjukvara och företagstjänster, men även traditionella industriföretag. CatCap och Jarl Securities har liknande målsättningar och arbetsmetoder.

Vi på Jarl Securities har på kort tid etablerat oss som en ledande spelare bland mellanstora transaktioner i Sverige. Vi har redan genomfört flera projekt med CatCap och det visar sig att vi arbetsmässigt och kulturellt är väldigt lika. Vi bidrar med både kunskap och analys till konstellationen då vi har en egen Equity Researchavdelning där vi tillsammans med Aktiespararna har 60 noterade bolag under bevakning, vilket är unikt bland M&A-spelare

 

Anders Elgemyr, VD för Jarl Securities.

Genom samarbete med Jarl Securities har CatCap kunnat bistå i fusionsprocessen mellan Bytro Labs och Stillfront. Bolaget var representerade i styrelsen genom Mark Miller efter börsnoteringen av Stillfront på Nasdaq i Stockholm och där beslut fattades om fem tilläggsförvärv, däribland av Good Game Studios och OFM i Tyskland.

En av Jarl Securities bidrag till den nya koncernen är dess aktieanalysavdelning där företaget har etablerat sig som ledande inom bolagsanalys. Jarl Securities bevakar mer än 60 noterade bolag i samarbete med Aktiespararna. Detta utgör ett unikt kompletterande erbjudande för ett företag med fokus på M&A-rådgivning.

Jarl Securities grundades ursprungligen av Knutsson Holdings tillsammans med bland andra Anders Elgemyr. Mark Miller och Daniel Garlipp från CatCap ersätter Michael Knutsson, som nu lämnar styrelsen för Jarl Securities. Alla övriga styrelseledamöter kvarstår med Finn Johnsson som styrelseordförande samt Katarina Bonde och Fredrik Adolfsson som ledamöter.

Jarl Securities corpteam leds av Erik Lundberg, analysteamet av Markus Augustsson och marknad och affärsutveckling av Caroline Berglund.