Team

Corporate Finance

Equity Research

Bild av Markus Augustsson

Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: 076-235 03 20

Linkedin

@

Bild av Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Senior analytiker

Telefon: 070-434 90 03

Linkedin

@

Bild av Niklas Elmhammer

Niklas Elmhammer

Senior analytiker

Telefon: 070-898 39 59

Linkedin

@

Bild av Mats Hyttinge

Mats Hyttinge

Senior analytiker

Telefon: 073-338 50 67

Linkedin

@

Bild av Caroline Berglund

Caroline Berglund

Strategic Business Manager

Telefon: 073-382 10 82

Linkedin

@

Bild av Bengt Furberg

Bengt Furberg

Medicinsk expert

Watermark
net

Analys, Net Gaming Europe: Ny vertikal för fortsatt tillväxt

27 feb 2018

Net Gaming Europe levererade god tillväxt och lönsamhet under kv4. Genom att addera betting och paid media kan en hållbar tillväxtresa fortsätta. Med reducerade finans­kostnader och möjlighet till förvärv är vi positiva.

Net Gaming Europe (bolaget) har två olika affärsområden varav affiliate-segmentet är det dominerande. Under 2017 var bidraget ~94,5% av totala nettointäkter om ~169,4 MSEK. Resterande 5,5% kom från operatörs-segmentet.

Nettoomsättning på helåret var under vår prognos och förklaras delvis av en fortsatt svag operatörsverksamhet och en aningen svagare organisk tillväxt för affiliate-segmentet än väntat. Detta hade fick även utslag på EBITDA-resultatet som var under vår prognos. Under det fjärde kvartalet landade omsättningen på ~46 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om ~30% relativt samma kvartal föregående år. Den organiska till­växten var ~12% och bolaget fortsätter växa i en takt över markanden. Den sekventiella tillväxten var ~13%. EBITDA-marginalen för kvartalet landade på ~60% exkluderat övriga rörelseintäkter vilket också motsvarar en tillväxt i EBITDA resultatet med ~59,4% exkl. övriga intäkter.

Två förvärv presenterades under 2017 års sista kvartal. Det ena inom paid media, vilket bolaget avser satsa på framledes. Dels för att kunna generera bättre resultat i absoluta tal men även för att kunna fortsätta leverera hög kvalité på de leads som genereras. Marknadsföringskostnaderna kommer dock rimligtvis att stiga vilket i så fall kommer leda till reducerade marginaler. Vidare har nyckelpersoner anställts för att leda lansering av nya affärer och produkter, däribland inom betting (vadslagning, främst sport) – den största vertikalen inom iGaming. Bolaget har även reducerat sina räntekostnader markant, samtidigt som ytterligare utrymme finns för att lånefinansiera eventuella förvärv. Med ett bra år i ryggen och strategi som fokuserar på hög kvalité och tillväxt inom nya vertikaler är vi fortsatt positiva till bolaget.

Läs hela analysen här.