Vi inleder bevakning av FastPartner

soja

Nytänkande och intelligent yield

FastPartner fortsätter investera tungt i Stockholm men letar nu även i Göteborg. Bolaget ger hög avkastning i form av intelligent förvaltning där vi väntar oss att Sven-Olof Johansson kan komma starkt ur även om marknaden krisar. Detta är delvis, men inte helt, intecknat i kursen. Läs mer här.